Europowers journalist Magnus Lingjærde oppdaterer deg på strømmarkedet i løpet av de neste tre minuttene.

Se sendingen eller hør sendingen som en podcast. Vi har også lagt inn den viktigste grafikken helt nederst i denne saken.

</div><p><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js" type="text/javascript"> </script></p><p /><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Gass, gass, gass!</p><p>Russland reduserte gasseksporten til Tyskland med 40 prosent forrige uke. De skylder på vedlikehold av Nord Stream gassrørledningen. </p><p>I følge NTB sier den tyske økonomiministeren at gass er mangelvare i Tyskland.</p><p class="dp-plugin-element dn-related-article-container article-container" lantern-rel-id="2-1-1234777" lantern-type="news" lantern-rel-source="drpublish" lantern-source-id="1234777" data-native-source-id="" id="plugin-element-4d49472271741" contenteditable="false"><a data-dp-editable-type="textfield" data-dp-editable-name="Title" href="#">Strømmarkedet på tre minutter: Texas-trøbbel drar opp strømprisen</a></p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/10434271/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/10434271/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/10434271" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p /><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Vannmagasinene fyller seg opp, men rekordlav fyllingsgrad på Sørlandet</p><p>Snøsmelting og nedbør gjør at magasinene fyller seg videre opp. I Midt- og Nord-Norge er nivåene over normalt, men i prisområde Kristiansand (NO2) er fyllingsgraden på laveste nivå noen sinne for uke 24, ifølge NVE.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/10426191/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/10426191/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/10426191" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div> <p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Spotprisene vitner ikke om særlig bekymring hos produsentene</p><p>Spotprisene følger det samme mønstret vi har sett de siste ukene. Midt- og Nord-Norge har et innestengt kraftoverskudd, som presser prisene ned. </p><p>I de tre sørligste prisområdene følger prisene de kontinentale markedene i Tyskland og England. Men den sørnorske prisen ligger fremdeles marginalt under både tysk og engelsk pris, noe som da sørger for nesten full eksport av kraft. Det virker ikke som vannkraftprodusentene er veldig bekymret over fyllingsgraden, siden de enkelt kunne løftet prisen over Tyskland og England, og dermed snudd eksport, til import.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/10425707/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/10425707/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/10425707" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p /><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Terminprisene stiger til nye høyder. Råvarefrykt.</p><p>For å prissikre høsten (3. kvartal) for forbruk i Sør-Norge, må du nå betale over 2 kr/kWh i engrosmarkedet. I tillegg kommer, avgifter, moms, nettleie og påslag. Aldri før har det vært så dyrt å prissikre høsten.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/10434101/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/10434101/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/10434101" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p /><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead"> Hold deg oppdatert med Europower</p><p>Vi oppfordrer deg til å holde deg oppdatert på Europower daglig, der du akkurat nå blant annet kan lese om <a href="https://www.europower-energi.no/kraftmarked/prisomradene-tar-livet-av-likviditeten-i-kraftmarkedet/2-1-1242826" target="_blank">bekymring over lav likviditet i terminmarkedet</a> og <a href="https://www.europower-energi.no/arbeidsliv/kvinneandelen-i-34-kraftselskap-pa-stedet-hvil-eller-nedgang-for-over-halvparten/2-1-1238856" target="_blank">den lave kvinneandelen i de norske kraftselskapene</a>.</p><p><b>Vi ønsker gjerne din tilbakemelding på hvilke tema du mener vi bør dekke i disse videooppdateringen. Send gjerne en e-post til <a href="mailto:news@europower.com" target="_blank">redaksjonen</a> eller <a href="mailto:magnus@europower.no" target="_blank">Magnus</a>.</b></p><p><b>Under kan du lytte til lyden fra sendingen som podcast:</b><br /></p><p><iframe src="https://embed.acast.com/5d66c39facaad2655093c055/62b42e4acce2040012e6950a" frameborder="0" width="100%" height="190px" /></p>