ANALYSE

Denne uken er markedsoppdateringen kun i tekst, men vi kommer tilbake med både video og podcast neste uke. Her kan du lese om utviklingen i de ulike markedene som påvirker vår strømpris.

Høy produksjon og høy eksport

Denne uken kan det settes produksjonsrekord for strøm i Sør-Norge, så langt denne vinteren.

I grafen under er tallene for uke 3 frem til og med torsdag kl. 13. Det var da produsert mer strøm enn i de fleste hele uker så langt i vinter. Dersom produksjonen holder seg høy gjennom helgen, vil denne uken ha den høyeste produksjonen så langt i vinter.

Made with Flourish

Det er ikke uvanlig at produksjonen er på det høyeste gjennom januar og februar, siden det er da det er høyest forbruk av strøm. Prisene er ofte høye på denne tiden av året, og produsentene forsøker å holde produksjonen så høy som mulig i de perioder med høyest pris.

Det er høye priser også utenfor Norge. Omtrent én fjerdedel (23,6 prosent) av produksjonen denne uken har gått til eksport. I tillegg flyter det strøm inn fra Midt-Norge til Sør-Norge, som også blir eksportert.

Høyere priser i sør

Strømprisene er stigende for de sørnorske prisområdene denne uken, og det går mot den høyest prisede uken så langt i år.

Midt- og Nord-Norge har fått noe lavere priser så langt denne uken på grunn av mye vindkraft i Nord-Sverige som tidvis har presset prisene denne uken.

Made with Flourish

God ressurssituasjon

Selv om det er lavere enn normal fyllingsgrad i magasinene, så er det en god situasjon.

Made with Flourish

Fyllingsgraden for Norge samlet ligger for tiden 3,8 prosentpoeng under median fyllingsgrad for de siste 20 årene. Det er samme avvik som for en uke siden.

Det er spesielt i Sørvest-Norge det er lavere fyllingsgrad enn normalt, hvor det er nesten 10 prosentpoeng lavere fylling enn medianen. Det betyr at det er 3,3 TWh mindre vann i magasinene enn normalt.

Både Østlandet, Bergensregionen og Nord-Norge har en fylllingsgrad noe over normalt.

I Midt-Norge er det 12 prosentpoeng lavere fyllingsgrad enn normalt. Det tilsvarer omtrent 1,1 TWh i energi.

Analytiker: Forstyrrelser i stratosfæren kan gi grisekaldt vær og høyere strømpriser

Værprognosene peker mot milde temperaturer gjennom februar, så mye tyder på at ressurssituasjonen skal være god ut vinteren. Dersom været skulle endre seg til kaldt, tørt og vindfattig, vil denne situasjonen kunne bli en annen.

Et værfenomen som kan observeres i stratosfæren denne uken, åpner for at det kan komme et værskifte, men dette er fremdeles veldig usikkert.

Fallende energipriser i Europa

Strømprisene i Norge er som kjent veldig påvirket av prisnivået på strøm i Europa. De europeiske strømprisene settes i stor grad av prisen på fossil energi; som kull og gass.

Energisituasjonen for Europa har blitt vesentlig bedre enn fryktet, etter at importen av russisk energi har blitt kraftig redusert. Mye flytende naturgass (LNG) har funnet veien til Europa denne vinteren, både fordi europeerne betaler best for denne energien, men også på grunn av fulle lagre av flytende gass i Kina.

Made with Flourish

I kullmarkedet har også Kina hjulpet til å få ned prisen. Etter at Australia i lang tid har vært skjøvet ut i kulden som leverandør av kull, har kineserne nå åpnet for kull-leveranser fra Australia. Det letter på forsyningskjedene for kull globalt, noe som igjen fører til lavere kullpriser i Europa.

Billigere kull og gass, gir igjen lavere strømpriser i Europa, som igjen fører til lavere strømpriser i Norge.

Made with Flourish

Vi tar veldig gjerne imot din tilbakemelding på hvilke tema du mener vi bør dekke i disse markedsoppdateringene. Send gjerne en e-post til redaksjonen eller Magnus.