Det viser en innstilling fra energikomiteen på Stortinget.

Frps motiv med forslaget var «…å oppnå normale strømpriser i Norge sett i historisk kontekst…» samt å ivareta forsyningssikkerheten.

Det ville de oppnå ved «…innføre modeller der det opprettes egne prispunkter på egnede mellomlandsforbindelser for å separere og avlaste det sør-norske kraftmarkedet for prissmitte fra det europeiske kraftmarkedet.»

Sammen med regjeringspartiene sørger Høyre og MDG for at forslaget blir stemt ned. Regjeringens vanlige samarbeidspartner SV stiller seg bak forslaget til Frp.

Sammenhengen ikke forklart

Frps begrunnelse for forslaget inneholder ingen forklaring på hvordan «nye prispunkter» skal redusere strømprisen i Norge.