Trenden har lenge vært at Norge eksporterer mye mer strøm til England, enn motsatt. Det var også grunnen til at Statnett i mars valgte å strupe kapasiteten på Englandskabelen.

På generell basis er prisområde NO2 (Kristiansand) nettoeksportør av kraft til britene. I morgen flyter det mer kraft i motsatt retning. Norge ender opp som nettoimportør.

Tirsdag eksporterer England 6.762 MWh til NO2. Vi trenger bare gå tilbake til 15. november for å finne en dag hvor England eksporterte mer enn dette til NO2.

15. november eksporterte nemlig britene 9.342 MWh til Norge. Forskjellen er bare at Norge den gang eksporterte 6.711 MWh til England. Nettoimporten ble dermed bare 2.2632 MWh.

I morgen eksporterer vi imidlertid bare 2.822 MWh til britene. Britene eksporterer mer enn dobbelt så mye til oss, som vi eksporterer til dem.

Norge ender da opp med en nettoimport på 3940 MWh.

Vi må tilbake til 15. juli for å finne en dag hvor vi hadde så mye nettoimport fra Storbritannia. Det er også tredje gang i år at vi får så mye nettoimport fra britene.

Mellom klokken 07:00 og 08:00 eksporterer Storbritannia maksimalt til Sørlandet, når de sender 1449 MW strøm.

I løpet av døgnet er det fem timer hvor det verken er import eller eksport på kabelen.

Laveste døgnpris, men høyeste timespris i nord

Strømprisen i Norge er fortsatt ganske lik mellom nord og sør. Prisen i nord er noe lavere enn prisen i sør.

Selv om døgnprisen i nord er lavere enn i sør, er det de nordlige prisområdene som får den dyreste strømtimen i morgen.

Mellom klokken 17:00 og 18:00 er spotprisen 172 øre/kWh. Det er i denne timen de sørnorske prisområdene også får døgnets dyreste strøm, men prisen stopper på 167 øre/kWh.

Slik er døgnprisen i de ulike prisområdene i Norge i morgen:

Prisområde Mandag Tirsdag Endring (%)
Oslo (NO1) 122 140 15
Kristiansand (NO2) 122 140 15
Trondheim (NO3) 124 134 8
Tromsø (NO4) 124 131 6
Bergen (NO5) 122 140 15

Tall i øre/kWh. Hentet fra Nord Pool.

Tirsdag er det også et skille mellom de to nordligste prisområdene, hvor det er prisområde Tromsø (NO4) som får landets laveste strømpris.