Som navnet tilsier, holder Boliden Odda til i Odda i Ullensvang kommune. Selskapet er en stor produsent av metallisk zink med over 200.000 tonn i året.

Dette er en kraftkrevende produksjon, og selskapet er en aktør i regulermarkedet.