Statnett ligger an til å få nærmere 900 millioner kroner i flaskehalsinntekter for oktober, viser Europowers gjennomgang av flyt og pris time for time.

Tre fjerdedeler av inntektene kommer fra forbindelsene mot utlandet.