Hafslund Eco ønsker at ordningen med kontraktsunntak for grunnrenteskatt for fastpriskontrakter, forlenges. I et brev sendt til regjeringen i februar, skriver selskapet at fastpriskontraktene har fungert etter hensikten.

«Fastpriskontraktene gir god og viktig forutsigbarhet i strømkostnadene for kundene», skriver Hafslund i brevet.