Et stort innstengt kraftoverskudd har sørget for at Nord-Norge så langt i strømpriskrisen har hatt behagelige priser. Med en snittpris så langt i år under 20 øre/kWh i det nordligste prisområdet, vil nordlendingene oppleve en kraftig oppgang denne uken. Med en snittpris på 72 øre/kWh hittil denne uken (til og med lørdag), settes det ny prisrekord for én uke i år. Vi må tilbake nesten ett år for å finne en høyere ukepris.

Lørdagens strømpris er den høyeste helgeprisen i Nord-Norge hittil i år.

Prisområde Lørdag Fredag Endring
Oslo (NO1) 196,0 200,3 -2 %
Kristiansand (NO2) 196,0 200,3 -2 %
Bergen (NO5 196,0 200,3 -2 %
Trondheim (NO3) 70,7 64,1 10 %
Tromsø (NO4) 63,1 59,0 7 %

Engrospriser på strøm i øre/kWh notert på strømbørsen Nord Pool, eksklusive skatter, nettleie og eventuell strømstøtte.

I Midt-Norge er gjennomsnittsprisen denne uken på 83 øre/kWh. Det er den høyeste ukeprisen siden starten av september og godt over gjennomsnittet hittil i år, som ligger rett under 30 øre/kWh.

Lørdagens strømpriser i Sør-Norge ligger omtrent på gjennomsnittsprisen hittil i år, men vi må tilbake til 24 september for å finne en lørdag med høyere strømpris.

Høye priser i nord skyldes overraskende prishopp i Nord-Sverige

Den kraftige prisoppgangen i de nordligste prisområdene denne uken, kan i stor grad forklares med et overraskende hopp i nord-svenske spotpriser denne uken. Fredag og lørdag sist uke, annonserte produsenter at de ville strupe vannkraftproduksjonen, for å sørge for innfrysning av vassdragene. Det er en årlig begivenhet, som gjøres for å holde kontroll på isen i vassdragene, slik at de unngår drivende is som danner propper. Da faller produksjonen kraftig, noe som i år førte til et stort prishopp.

Men, de høye prisene har fortsatt hele uken, selv om vannkraftproduksjonen har tatt seg opp igjen etter innfrysningen. Ifølge kraftanalytiker Eylert Ellefsen i Energy Quantified, er dette ganske overraskende, siden det er godt med vannressurser i området.

Kraftanalytiker Eylert Ellefsen i Energy Quantified. Foto: Privat

– Det var fredag og lørdag sist uke det var innfrysning, og det er ikke nå noen nedgang i produksjonen av betydning, forteller Ellefsen til Europower.

– Tilsiget de siste to ukene har ligget godt over normalt, så det er veldig overraskende at de har løftet vannverdiene sånn som de har.

Med vannverdier mener Ellefsen den laveste prisen en vannkraftprodusent er villig til å produsere på. Desto mer kontroll produsenten har på vannet, desto høyere pris kan de forlange for å produsere strøm. Så lenge det ikke er noen konkurrenter som tilbyr lavere priser for levering i prisområdet, vil dermed den laveste vannverdien sette spotprisen. I Nord-Sverige er det vindkraft som kan være en mulig konkurrent til vannkraften.

– Vindkraften har vært svært lav, og det har kunne bidra til at produsentene har kunne øke vannverdiene, sier han.

Forventning om lavere temperaturer fører til høyere terminpriser

Fredag fortsetter den nordiske systemkontrakten for leveranse av strøm neste år (YR-23) oppgangen som har vart hele uken. Prisen har steget nesten 30 prosent denne uken.

Systemkontrakten for leveranse i 1. kvartal neste år (Q1-23) har steget med 17 prosent den siste uken, men i likhet med gassprisen kom oppgangen tidligere i uken. De to siste dagene har gassprisen falt noe tilbake, og det samme har terminprisene for leveranse i vinter.

Det er forventet kaldere vær og utsikter til svakere ressursbalanse i Norden den kommende tiden er årsaken til at terminkontraktene fortsetter oppover, selv om gasskontrakten faller, skiver Energi Danmark i sin morgenrapport.

Klimaforsker Erik Kolstad i NORCE, Bjerknessenteret og klimaforskning.no. Foto: Erik Kolstad

Erik Kolstad, som jobber som klimaforsker hos NORCE og Bjerknessenteret ser i sine prognoser at det kan komme perioder med kaldt vær i løpet av desember.

Ifølge værdata fra The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF, er det prognoser for at uke 49, altså uken som starter 5. desember, er ventet lavere temperaturer som strekker seg fra Moskva og vestover mot Nord-Europa.

– Det var tendenser til kulde i vårt desembervarsel. Det kan jo godt nettopp være den kalde uken som lå inne i varslet, skiver Kolstad i en sms til Europower.

Desembervarslet til Kolstad kan lese på hans blogg, klimavarsling.no.

Han legger til at varslene er fremdeles usikre, selv om det er bare en uke frem.

Foto: ECMWF

Temperaturprognoser fra ECMWF, gjeldende for uke 49, viser at kald luft strekker seg fra langt inn i Russland, og vestover ut i Atlanterhavet. Fargene antyder temperaturavvik fra normalt. Over Nord-Europa viser prognosene omtrent 1–2 grader under det som er normalt for årstiden.