I regjeringens pressemelding i forbindelse med «høringsforslag for bedre fastpriser på strøm» i sommer, var olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) klare på at de ville legge til rette for bedre fastpriser på strøm.

For at de nye avtalene skulle bli bedre, presiserte de at de ville legge til rette for at flere vil få tilgang på gode fastprisavtaler, og mer forutsigbare strømregninger. De forventet at bransjen skulle følge opp og utarbeide standardiserte og transparente fastprisavtaler.