Statistisk Sentralbyrå (SSB) skriver i en rapport at det er omtrent 1,4 millioner elbiler i EU. Det utgjør 0,6 prosent av personbilene. Selv om bilparken i Norge bare utgjør én prosent av den totale bilparken i EU/EØS, har vi nesten en fjerdedel av alle elbilene.