Dersom snittprisen i november blir på omtrent 180 øre/kWh, slik markedsaktørene har priset måneden til i terminmarkedet, vil strømstøtten bli omtrent 1 kr/kWh. Det er flere timer med lav pris i dag, tirsdag, men den siste timen er priset helt ned til 29,5 øre/kWh i Sør-Norge, før skatter og nettleie.

Det betyr at strømstøtten kan dekke både strømprisen, nettleie og skattene i noen timer i dag.

Selv om spotprisen halverer seg i Sør-Norge til i dag, tirsdag, har Sør-Norge blant de høyeste prisene i Europa.

I gjennomsnitt for døgnet blir spotprisen omtrent 72,5 øre/kWh i Sør-Norge. Midt-Norge får en snittpris på 30,2 øre/kWh, mens i nord blir prisen på 18,2 øre/kWh. Prisene er før skatter, påslag, nettleie og strømstøtte.

Prisområde Tirsdag Mandag Endring
Oslo (NO1) 72,5 144,1 -50 %
Kristiansand (NO2) 72,5 144,1 -50 %
Bergen (NO5 72,5 144,1 -50 %
Trondheim (NO3) 30,3 40,0 -24 %
Tromsø (NO4) 18,2 21,5 -15 %

Engrospriser på strøm i øre/kWh, eksklusive skatter, nettleie og eventuell strømstøtte.

Snittprisen for november kjenner vi ikke før i slutten av måneden.

180 øre/kWh er det markedsaktørene som har handlet november prisen for levering i Sør-Norge for. Det er ikke hugget i sten.

Dersom prisene fortsetter å holde seg lave, er nok strømstøtten for november i fare.

For mye strøm i Tyskland og Danmark

I dag tirsdag er det ventet nesten 40 prosent mer vindkraft i Tyskland enn normalt, ifølge morgenrapporten til Energy Quantified. Jylland i Danmark har også mye vindkraft i morgen. Sammen med høye temperaturer som holder forbruket nede, har Tyskland og Danmark et stort strømoverskudd til i morgen som må eksporteres, ifølge tall fra Nord Pool.

Made with Flourish