NO1 (Oslo-området) og NO5 får begge en strømpris på 4,72 kr/kWh søndag. Det er den høyeste søndagsprisen som er registrert i disse områdene noen gang. Prisveksten er på 51 prosent fra forrige søndag. På det dyreste, klokka 21–22, koster strømmen 5,56 kr/kWh, før avgifter, nettleie og før eventuell strømstøtte.

Likevel er det fortsatt NO2 (sørlige Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold) som har de høyeste strømprisene i Norge søndag, som vanlig. Døgnprisen på 4,85 kr/kWh er nesten 1,40 kr/kWh lavere enn rekordnivået som ble nådd fredag. Men det er stadig den dyreste søndagen også i denne regionen, 35 prosent høyere enn for ei uke siden. Den dyreste timen søndag i NO2 blir klokka 20–21, da prisen kommer opp i 6,61 kr/kWh.

Søndag blir også NO2 det dyreste prisområdet i Nord-Europa, viser tallene fra Nord Pool. Bare Østerrike får en høyere strømpris for døgnet sett under ett. Selv Frankrike, som har store problemer på grunn av redusert produksjon fra kjernekraftverkene, har lavere strømpris.

Som grafikken viser, faller faktisk prisene i Tyskland til nærmest null midt på dagen.

</p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/11024405/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/11024405" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p>Det blir da også høy import fra Tyskland og Danmark til NO2 søndag. Prisene i Storbritannia ligger stort sett over prisene i NO2, og dermed blir det også eksport dit.</p><p>Samlet sett blir det likevel stor flyt av strøm inn til NO2 søndag. Eksporten til Storbritannia mer enn oppveies av importen fra Tyskland og Danmark. I tillegg flyter det strøm fra Oslo og Bergen. Effekten er at produsentene i NO2 dermed kan spare på vannet søndag.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/11024477/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/11024477/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/11024477" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div>