De sørnorske strømprisene fortsetter å stige også tirsdag, men prisene rekker ikke helt opp til prisene i våre naboland. Norge har fremdeles de laveste prisene i Europa, derfor eksporteres store mengder strøm.

Prisområde Tirsdag Mandag Endring
Oslo (NO1) 346,6 290,8 19 %
Kristiansand (NO2) 346,6 290,8 19 %
Bergen (NO5 346,6 290,8 19 %
Trondheim (NO3) 191,4 207,8 -8 %
Tromsø (NO4) 61,9 64,7 -4 %

Tabellen viser engrospriser på strøm fra strømbørsen Nord Pool, eksklusive skatter, nettleie og strømstøtte.

Strømprisene i Nord-Sverige faller litt til i morgen, og bidrar derfor til at både Midt-Norge og Nord-Norge får lavere spotpriser til i morgen.

De midtnorske strømprisene har nå etablert seg på et vesentlig høyere nivå enn tidligere, og har så langt i desember en snittpris på 2,60 kr/kWh. Det er tett opp mot de sørnorske snittprisene på 3,09 kr/kWh. Nord-Norge har fremdeles vesentlig lavere priser enn resten av Norge, og resten av Europa på 88 øre/kWh.

Videre prisoppgang i Europa

De fleste land i Europa får høyere strøm til i morgen, hvor den største økningen kommer i Danmark, som får en prisoppgang på mer enn 25 prosent.

Veldig lite vind i Europa gjør at det må gasskraft til for å dekke etterspørselen i markedet. Ifølge analysebyrået Energy Quantified produserer den tyske vindkraften bare en tredjedel av det som er normal vindkraftproduksjon på denne tiden av året.

Temperaturene er fremdeles under det som er normalt for årstiden noe som gir økt etterspørsel etter både gass og strøm til oppvarming.

Ifølge det svenske meteorologiske institutt (SMHI) er det muligheter for at temperaturene i Tyskland skal løfte seg over sesongnormalen allerede neste uke. Det kan medføre at både gassprisen og strømprisen kommer noe ned igjen i Europa neste uke.

For Norden sin del, tror meteorologene at de lave temperaturene ikke slipper taket før vi nærmer oss jul.