Døgnprisen søndag blir på 3,02 kr/kWh for både Oslo-området (NO1), Bergen-området (NO5) og resten av Sør-Norge (NO2), viser tallene fra Nord Pool lørdag ettermiddag.

Dette er den høyeste døgnprisen i hele området Nord Pool har oversikt over, i praksis hele Nord- og Mellom-Europa.

</p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/11274758/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/11274758" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p>At Sør-Norge har høye strømpriser, har vært vanlig i år. Men at de er høyere enn i alle de andre landene, er fortsatt en sjeldenhet.</p><p>Søndag er det tiende gang i år, at Sør-Norge er dyreste strømområde i Nord-Europa, viser en gjennomgang av statistikken fra Nord Pool som Europower har gjort.</p><p>Timeprisene varierer fra 2,07 kr/kWh klokka 04.00 natt til søndag, til toppnivået klokka 20.00 på 3,74 kr/kWh, før nettleie, avgifter og eventuelt strømstøtte.</p><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Gratis strøm natt til søndag</p><p>Strømstøtten beregnes ut fra snittprisen for hele måneden. Den ligger på rundt 3,70 kr/kWh så langt. Om det blir månedsprisen, vil strømstøtten være på 2,70 kr/kWh pluss merverdiavgift. Så sant det ikke skjer noe helt spesielt med prisen de siste dagene, kan vi dermed med stor sannsynlighet si at kundene får litt betalt for å bruke strøm i to billigste timene natt til søndag.</p><p>Men når prisene når toppen søndag, må selv kunder med strømstøtte regne med å måtte betale nærmere 2 kr/kWh for strømmen, inkludert nettleie og avgifter – litt avhengig av nivået på den lokale nettleia.</p><p>Grafikken viser hva strømprisen i teorien blir søndag time for time, forutsatt en strømstøtte på 2,70 kr/kWh og før nettleie og avgifter.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/11274826/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a href="https://public.flourish.studio/visualisation/11274826/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/11274826" target="_top"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p>Fortsatt er det altså mye å hente på å flytte forbruket til de timene strømmen er billigst.</p><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Høyere enn Tyskland to måneder i år</p><p>Siden Sør-Norge har de høyeste strømprisene søndag, er det en dag med strømpriser som også ligger over prisnivået i Tyskland. Det er mot normalt. Så langt i år har døgnprisene i Sør-Norge vært høyere enn de tyske i 60 dager, tilsvarende to måneder. I resten av året har de tyske strømprisene vært de høyeste.</p><p>Differansen søndag er ganske liten, bare 6 prosent. Sør-Norge er dyrere enn Tyskland mesteparten av dagen, men søndag kveld blir de tyske prisene langt høyere.</p><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Billig i Sverige søndag kveld</p><p>Igjen ser vi søndag at de svenske prisene ikke smitter over til Sør-Norge. Mot slutten av søndagen stuper prisen i SE3 (Stockholm/Göteborg) til nesten nordnorske nivåer. Det er typisk at dette skjer når det er nok tilgang på strøm fra fornybare kilder, slik at gasskraften ikke er den energikilden som setter prisen.</p><p>Med høye prisnivåer i Sør-Norge blir det da også redusert produksjon av kraft i NO2, og produsentene kan dermed spare på vannet.</p><p>Grafikken under viser hvordan strømmen flyter inn og ut av NO2 søndag. Netto blir det knapt 46 GWh som strømmer til Sørlandet søndag, og dermed kan produsentene spare tilsvarende med vann i magasinene.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/11274784/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/11274784/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/11274784" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div>