Det viser tall fra Nord Pool i dag. I mange timer søndag ligger prisene i NO2 over nivået i både Danmark og Tyskland. Først fra kokka 18 søndag kveld blir igjen strømprisene i Danmark og Tyskland høyere enn i NO2.

Faktisk er prisene i NO2 søndag også høyere enn i Frankrike, som har hatt ekstreme priser i sommer på grunn av store problemer særlig med kjernekraften, som har manglet tilgang på kjølig nok vann.

Med høyere priser enn flere av nabolandene blir det mindre produksjon i NO2, og dermed sparer produsentene på vannet.

Prisnivået og eksporten av strøm til utlandet er noe av bakgrunnen for krisemøtet som statsminister Jonas Gahr Støre, politiske aktører og deler av bransjen skal ha på Stortinget mandag.

Made with Flourish

Vi må tilbake til 27. mai i år for å finne et døgn der spotprisen i NO2 var lavere enn i Tyskland. Så langt i år har NO2 ligget over de tyske prisene omtrent én av fem dager.

Pristopp klokka 20: Over 4 kr/kWh

Områdeprisen for NO1 (Oslo-regionen) og NO5 (Bergen-regionen) blir søndag 2,11 kr/kWh for hele døgnet. Prisen går ned i 1,04 kr/kWh klokka 10 søndag formiddag, før den stiger til 2,79 kr/kWh klokka 20.00.

I NO2, som dekker sørlige del av Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold, blir døgnprisen søndag på 2,34 kr/kWh. Det er faktisk den laveste døgnprisen på nesten to uker. Fram til klokka 17 søndag følger prisene i Sør-Norge hverandre nesten helt, så også i NO2 blir den billigste timen klokka 10, med 1,04 kr/kWh. Men utover kvelden stiger prisene langt mer enn ellers i Sør-Norge. Klokka 21 søndag kveld er strømprisen på 4,06 kr/kWh.

Om vi regner inn nettleie og avgifter, tilsvarer det en pris ut til sluttbruker på om lag 5,70 kr/kWh, litt avhengig av nivået på lokal nettleie. For en forbruker med strømstøtte betyr det at totalkostnaden blir på rundt 2,30 kr/kWh i den timen, mens staten altså dekker 3,40 kr/kWh.

For næringsliv uten strømstøtte blir prisen omtrent 4,50 kr/kWh i denne timen søndag kveld.

I Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) er prisene som før svært lave, med en døgnpris på 1,45 øre/kWh i begge prisområder.

Netto import søndag

Prisnivåene styrer retningen strømmen går. Når prisene i hovedsak er lavere i NO2 enn i Tyskland og Danmark, sender disse strøm til Sørlandet. Hvordan utenlandskablene virker på de norske prisene, kan du lese mer om her.

I Storbritannia er prisene noe høyere enn i NO2, og dermed blir det litt netto eksport til britene søndag.

Made with Flourish

Totalt sett mottar NO2 62 GWh fra andre prisområder, særlig de norske, og eksporterer drøyt 11 GWh ut av landet. Netto tilføres altså prisområdet 51 GWh strøm søndag, og dermed kan produsentene spare på vannet.