Se sendingen under eller hør den som en podkast (nederst i saken). De viktigste grafene finner du lenger ned i saken.

</div><p><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"> </script></p><p /><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Mens mai-kontrakten i Norden stiger, faller prisene i Tyskland</p><p>Siden månedsskiftet har den tyske strømkontrakten for leveranse i mai, falt med 19 prosent. På samme tid har den nordiske kontrakten (system) kun falt 4 prosent. Den siste uken har den nordiske kontrakten steget i pris, samtidig som den tyske kontrakten har falt.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13560999/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/13560999/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/13560999" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p /><p>Årsaken til at fremtidskontraktene faller på kontinentet, er at både gassprisen og prisen for utslippsrettigheter er blitt lavere.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13560770/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/13560770/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/13560770" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p /><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13560908/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/13560908/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/13560908" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p /><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Tørt og kaldt i Norden</p><p>Selv om de tyske kontraktene faller, så følger ikke de nordiske kontraktene etter, slik de pleier. Årsaken kan ligge i at det har kommet kaldere og tørrere værprognoser den siste tiden.</p><p>De neste ti dagene kan vi vente at det blir 2 TWh svakere ressursbalanse i Norge, på grunn av lavere enn normalt med nedbør og lavere enn normale temperaturer. Sistnevnte vil nok også forårsake en forsinkelse i snøsmeltingen i fjellet.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13561230/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/13561230/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/13561230" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p /><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Spotprisene følger det vante mønsteret i sør - løft i prisene i midt og nord</p><p>Sist uke steg gjennomsnittsprisen for uken, i forhold til uken i forveien. Prisoppgangen er innenfor det prisintervallet vi har vært vant til i det siste for alle landsdeler.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13563619/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/13563619/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/13563619" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p /><p>Ser vi på døgnsnittprisene, som også inkluderer denne uken, er løftet kraftigere. De sørnorske strømprisene er fremdeles i det prisområdet vi er vant til, men strømprisene i både midt og nord, løfter seg mer enn vi er vant til mot slutten av denne uken.</p><p>Nord-Norge har nå flere dager med priser over 50 øre/kWh (engrospris, eks alle avgifter og nettleie). mens strømprisene i Midt-Norge har kommet tett opp mot de sørnorske strømprisene.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13563698/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/13563698/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/13563698" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p /><p><b><i>Vi tar veldig gjerne imot din tilbakemelding på hvilke tema du mener vi bør dekke i disse videooppdateringene. Send gjerne en e-post til <a href="mailto:news@europower.com" target="_blank">redaksjonen</a> eller <a href="mailto:magnus@europower.no" target="_blank">Magnus</a>.</i><br /></b></p><p>Under kan du lytte til lyden fra sendingen som podkast:</p><p><iframe src="https://embed.acast.com/5d66c39facaad2655093c055/644a77789c85d900117a1fa7" frameborder="0" width="100%" height="190px" /></p>