Det viser Statnetts kortsiktige markedsanalyse. Den ble presentert onsdag denne uken, og fikk mye oppmerksomhet fordi Statnett regner med at det vil være kraftunderskudd i Norge i 2027.

I basis-scenariet går den norske kraftbalansen fra 18 TWh i overskudd i dag, til 2 TWh i underskudd i 2027.