Det viser Statnetts kortsiktige markedsanalyse. Den ble presentert onsdag denne uken, og fikk mye oppmerksomhet fordi Statnett regner med at det vil være kraftunderskudd i Norge i 2027.

I basis-scenariet går den norske kraftbalansen fra 18 TWh i overskudd i dag, til 2 TWh i underskudd i 2027. I Sør-Norge isolert vil utviklingen være fra et overskudd på 7 TWh, til et underskudd på 7 TWh i 2027.

Pluss i Norden

Det som fikk mindre oppmerksomhet, er at den nordiske kraftbalansen vil være stabilt positiv i den samme perioden.