– Vi ser ikke noe urimelig i forslaget om å beskatte ekstra høye inntekter, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit, til Europower.

Ett av forslagene fra regjeringen er å beskatte inntekter i strømproduksjon som er ekstra høye. Det innføres et høyprisbidrag på både vindkraft og vannkraft. Det betyr en beskatning av inntekter fra strømproduksjon på over 70 øre/kWh. Dette omfatter også småkraftverk, over 1 MW installert effekt.