Høye strømpriser er bra for kraftprodusentene – inkludert for småkraftverkene. Men høye snittpriser kan også kamuflere store prissvingninger gjennom døgnet og året.

Utfordringen kommer bare til å bli større i årene som kommer.