Se sendingen under eller hør den som en podkast (nederst i saken). De viktigste grafene finner du lenger ned i saken.

</div><p><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"> </script></p><p /><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Samme gode ressurssituasjon som april 2021, men mer enn dobbel pris</p><p>Den sørnorske gjennomsnittsprisen på strøm, er nesten tre ganger så høy som gjennomsnittsprisen i nord, så langt i år. 121 øre/kWh i sør, mot 43 øre i nord.</p><p>Sist vi hadde en hydrologisk balanse som er like god som den vi har nå, var i april 2021, ifølge analyser fra Energy Quantified. Den gangen var strømprisen i Sør-Norge 45 øre/kWh, og prisen i Nord-Norge var 27 øre/kWh.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13083299/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/13083299/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/13083299" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p /><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Produsentene i sør er fornøyd med 1 kr/kWh</p><p>Det kan vike som at strømprisen i Sør-Norge har havnet på et nivå der produsentene forventer at prisen skal ligge over tid. Produksjonsviljen til produsentene reduseres på priser rundt 100 euro/MWh (omtrent 113 øre/kWh). Det kan vi se ut fra flyten på utenlandskapblene. Et eksempel er tirsdag denne uken, på NordNed - kabelen til Nederland.</p><p>Så lenge prisene strømprisen i Nederland er under 100 euro, holder produsentene igjen på strømproduksjonen, og det går full import på kabelen. Så fort prisen nærmer seg 100 euro/MWh, skrus produksjonen opp på norsk side og det produseres både for å dekke det innenlandske forbruket, i tillegg til full eksport. Samme mønsteret var tydelig på de øvrige utenlandskablene.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13041130/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/13041130/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/13041130" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p /><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Fremtidige priser reflekterer dagens prisnivå</p><p>Markedsprisene antyder at markedsaktørenes prisforventninger fremover, er på samme nivå som de prisene vi har i disse dager. For de produsentene som kan spare vannet til neste vinter, kan det være lønnsomt. Neste vinter kan prisene igjen gå opp mot 150 øre/kWh igjen, ifølge prisene som settes i fremtidsmarkedet.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13083105/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/13083105/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/13083105" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p /><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead"> Europa setter prisnivået</p><p>Prisforventningene til markedsaktørene er baserer seg i stor grad på hvilken pris som forventes i våre naboland i Europa. Ressursbalansen kan fortelle om Norge skal ha høyere eller lavere pris enn utlandet, men om prisen skal ligge rundt 20 øre/kWh eller 200 øre/kWh, bestemmes i stor grad av prisene utenfor Norge.</p><p>Lavere gasspris indikerer isolert til at prisforventningene i Europa skal ned. I tillegg har vi denne uken fått en nedgang i prisen for utslippstillatelser. Fremtidsprisen (terminpris) for andre kvartal i Tyskland, har falt nesten 20 prosent denne uken, og tangerer de laveste nivåene som er handlet siden krigsutbruddet.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13083364/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/13083364/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/13083364" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p /><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/13087326/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/13087326/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/13087326" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p /><p><b>Vi tar veldig gjerne imot din tilbakemelding på hvilke tema du mener vi bør dekke i disse videooppdateringene. Send gjerne en e-post til <a href="mailto:news@europower.com" target="_blank">redaksjonen</a> eller <a href="mailto:magnus@europower.no" target="_blank">Magnus</a>.</b><br /></p><p>Under kan du lytte til lyden fra sendingen som podkast:</p><p><iframe src="https://embed.acast.com/5d66c39facaad2655093c055/6413323bc9a7f70011c668fe" frameborder="0" width="100%" height="190px" /></p>