Se sendingen under eller hør den som en podkast (nederst i saken). De viktigste grafene finner du lenger ned i saken.

Samme gode ressurssituasjon som april 2021, men mer enn dobbel pris

Den sørnorske gjennomsnittsprisen på strøm, er nesten tre ganger så høy som gjennomsnittsprisen i nord, så langt i år. 121 øre/kWh i sør, mot 43 øre i nord.

Sist vi hadde en hydrologisk balanse som er like god som den vi har nå, var i april 2021, ifølge analyser fra Energy Quantified. Den gangen var strømprisen i Sør-Norge 45 øre/kWh, og prisen i Nord-Norge var 27 øre/kWh.

Made with Flourish

Produsentene i sør er fornøyd med 1 kr/kWh

Det kan vike som at strømprisen i Sør-Norge har havnet på et nivå der produsentene forventer at prisen skal ligge over tid. Produksjonsviljen til produsentene reduseres på priser rundt 100 euro/MWh (omtrent 113 øre/kWh). Det kan vi se ut fra flyten på utenlandskapblene. Et eksempel er tirsdag denne uken, på NordNed - kabelen til Nederland.

Så lenge prisene strømprisen i Nederland er under 100 euro, holder produsentene igjen på strømproduksjonen, og det går full import på kabelen. Så fort prisen nærmer seg 100 euro/MWh, skrus produksjonen opp på norsk side og det produseres både for å dekke det innenlandske forbruket, i tillegg til full eksport. Samme mønsteret var tydelig på de øvrige utenlandskablene.

Made with Flourish

Fremtidige priser reflekterer dagens prisnivå

Markedsprisene antyder at markedsaktørenes prisforventninger fremover, er på samme nivå som de prisene vi har i disse dager. For de produsentene som kan spare vannet til neste vinter, kan det være lønnsomt. Neste vinter kan prisene igjen gå opp mot 150 øre/kWh igjen, ifølge prisene som settes i fremtidsmarkedet.

Made with Flourish

Europa setter prisnivået

Prisforventningene til markedsaktørene er baserer seg i stor grad på hvilken pris som forventes i våre naboland i Europa. Ressursbalansen kan fortelle om Norge skal ha høyere eller lavere pris enn utlandet, men om prisen skal ligge rundt 20 øre/kWh eller 200 øre/kWh, bestemmes i stor grad av prisene utenfor Norge.

Lavere gasspris indikerer isolert til at prisforventningene i Europa skal ned. I tillegg har vi denne uken fått en nedgang i prisen for utslippstillatelser. Fremtidsprisen (terminpris) for andre kvartal i Tyskland, har falt nesten 20 prosent denne uken, og tangerer de laveste nivåene som er handlet siden krigsutbruddet.

Made with Flourish

Made with Flourish

Vi tar veldig gjerne imot din tilbakemelding på hvilke tema du mener vi bør dekke i disse videooppdateringene. Send gjerne en e-post til redaksjonen eller Magnus.

Under kan du lytte til lyden fra sendingen som podkast: