I løpet av sommeren har det vært store prisforskjeller innad i Sør-Norge. Trenden er at prisområdet Kristiansand (NO2) har hatt mye dyrere strøm enn prisområdet Oslo (NO1) og Bergen (NO5).