RME har fått flere henvendelser fra kunder og ulike tjenestetilbydere om at noen nettselskaper bruker uforholdsmessig lang tid på å åpne HAN-porten. RME ønsker å tydeliggjøre at en slik praksis ikke er i tråd med formålet i forskriftsbestemmelsene om HAN-port.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) presiserer kravet til åpning av HAN-porten. HAN-porten skal normalt åpnes innen tre virkedager fra kunden gir beskjed.

– Mange kunder ønsker nå å bruke HAN-porten for å tilpasse seg den nye nettleiemodellen. Det er viktig at nettselskapene legger til rette for dette, sier Tore Langset, som er direktør i RME.