I en melding fra NVE fredag ettermiddag, blir det kjent at Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) skal undersøke feilhandelen som nylig skjedde på Nord Pool - på vegne av reguleringsmyndighetene i Finland, Sverige, Danmark og Norge.