Riksantikvaren har laget en ny veileder for solenergi og har i den forbindelse sju råd som kan brukes i forbindelse med etablering av solenergi på eksisterende bygg.

– Disse verdiene skal vi ta vare på. Samtidig som kulturmiljøforvaltningen skal bidra til at det norske samfunnet møter klimautfordringene på en god måte. For at fredede og vernede bygninger skal bli bevart for fremtiden, er det viktig at de blir brukt og energieffektivisert så langt det lar seg gjøre. Da er det viktig å finne de riktige løsningene, sier riksantikvar Hanna Geiran i en melding om veilederen.