Velkommen til Europowers andre videooppdatering av strømmarkedet. Her går vi raskt gjennom de viktigste nøkkeltallene og forholdene for kraftmarkedet akkurat nå, og løfter opp interessante saker og diskusjoner som er i mediebildet.

Under kan du se sendingen:

Fyllingsgradene som ble publisert denne uken viser de laveste nivåene i vannmagasinene siden 2003. I nord er det normale nivåer, så underskuddet av vann ligger i sør. Det var historisk sett den siste uken i «tappesesongen» forrige uke, så normalt skal magasinene starte å fylle seg fra og med denne uken, men det er selvsagt avhengig av både temperatur og nedbør.

Dersom «fyllingssesongen» starter som normalt denne uken, kan vi vel kalle det "perfekt timing" for de produsentene som nå har produsert alt tilgjengelig vann for denne vintersesongen.

Made with Flourish

I Sør-Norge er det både lite vann i magasinene, men også lite snø i fjellet. Dette gjør at det hydrologiske underskuddet er stort, spesielt for Sør- og Østlandet. På Vestlandet er det en god del snø, så underskuddet i magasinene veies opp med overskudd av snø.

Made with Flourish

Midt- og Nord-Norge preges av et stort energioverskudd i hele Nord-Skandinavia, som er stengt inne av begrensinger i overføringskapasiteten sørover. Prisene holder seg dermed lave i de to nordligste prisområdene i Norge. Sør-Norge er sterkt preget av prisene i Europa, og spotprisene setter denne uken ny prisrekord for året.

Made with Flourish

Markedsaktørene ser ut til å ha forventninger til at prisnivåene skal holde seg høye en god stund fremover, skal vi tro handelstallene i terminmarkedet. Det er fremdeles et godt stykke opp fra terminprisene for Sør-Norge og terminprisene i Tyskland, dermed er det muligheter for at prisene blir enda høyere enn det som er forventningene i dag.

Made with Flourish

Vanvittige vindplaner i Sverige.

Vi oppfordrer til å lese Europowers sak om svenskenes vindkraftplaner. Ikke bare bygger de mye vindkraft i dag, men planene fremover er så enorme at de er vanskelig å forstå. Dersom svenskene bygger et enda større kraftoverskudd, vil dette ha effekt for både kraftbalanse og priser i Norge, ved at mer kraft importeres fra Sverige til Norge. I istedenfor å nettoeksportere i overkant av en halv TWh fra Sør-Norge til Sør-Sverige i 2021, ligger det et massivt importpotensialt i denne overføringen, som Nord Pool opplyser å være på 1500 MW. Med import hver time hele året kan dette teoretisk sett kan gi en flyt på 13 TWh i året.

Vi ønsker gjerne din tilbakemelding på hvilke tema du mener vi bør dekke i denne ukentlige videooppdateringen. Send gjerne en e-post til redaksjonen eller Magnus.

Under kan du lytte til lyden fra sendingen som en podcast: