Det viser Statnett sin oversikt over produksjon og forbruk.

Det ble satt ny produksjonsrekord også i 2020 med 153,3 TWh, men det var mer naturlig siden det var et veldig vått år. Noen steder måtte produsentene da sende vann forbi turbinene.

I 2020 regner man med at vann tilsvarende 15 TWh gikk rett i fjorden.

NVEs oversikt over fyllingsgrad viser at 2021 (grønn linje) var et svært tørt år. Likevel ble det satt nye produksjonsrekord. Foto: NVE

I 2021 var det derimot svært tørt.