Tirsdag får hele landet minuspriser i enkelte timer. Hele Sør-Norge får en negativ døgnpris. Det viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Dette gjelder også prisområde Kristiansand (NO2), som gjennom sommeren har hatt en vesentlig høyere pris enn resten av Sør-Norge.

De andre sørnorske prisområdene, Oslo (NO1) og Bergen (NO5), får imidlertid en litt lavere strømpris enn NO2. Dermed er det disse prisområdene som får Europas billigste strøm tirsdag.

Tabellen under viser døgnprisene i de ulike områdene:

Prisområde Mandag Tirsdag Endring (%)
Oslo (NO1) 2 -4 -300
Kristiansand (NO2) 27 -1 -104
Trondheim (NO3) 9 0,6 -93
Tromsø (NO4) 9 0,6 -93
Bergen (NO5) 2 -4 -300

Tall i øre/kWh.

Vind og regn gir billig strøm

Etter en sommer med rekordstore prisforskjeller innad i Sør-Norge, har prisen i NO2 de siste dagene stupt.

Mandag stupte prisen i dette prisområde med hele 40 øre/kWh.

Fra mandag til tirsdag faller prisene ytterligere – denne gangen med 28 øre/kWh. NO2 får 16 timer med negative priser.

Ifølge sjefanalytiker i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt, har det gjennom helgen vært store endringer i værvarselet gjennom helgen.

– Nå ser alt mye mer presset ut, fordi nå skal Sør-Norge få enorme mengder nedbør, sier Lilleholt.

I tillegg er vinden på kontinentet, særlig i Tyskland, mye høyere tirsdag. Denne vinden er med på å presse ned prisene i NO2. Samtidig får de fortsatt mye import fra prisområdene NO1 (Oslo) som fortsatt sliter med å bli kvitt vannet.

Det våte været i NO2 skal, ifølge værvarselet, vare i hvert fall i halvannen uke framover. Det skal være spesielt mye nedbør de fem neste dagene.

– Oktober er den våteste måneden. De siste ukene har det svingt veldig fra dag til dag, sier Lilleholt.

I deres prognoser for de neste månedene har magasinfyllingen i NO2 gått opp fem prosent i løpet av helga.

– Man ser en forskjell på 3 TWh mer bare i NO2. Det er mer enn det som er normalt, og det havner i magasinene. Man klarer ikke å få brukt det, sier han.

Minuspriser over hele linja - selv i England

I Europa får alle prisområdene, med unntak av Latvia, Litauen og Østerrike, minuspriser i en eller flere timer i morgen.

Det er Tyskland som får den aller billigste timesprisen i morgen.

Selv England får negativ pris i én time i morgen. Mellom klokken 03:00 og 04:00 bikker priser her under null.