Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Det er underlig kontrast mellom regjeringens energiambisjoner, og den faktiske utviklingen i energibalansen.

Enda mer underlig er det at regjeringens tilsynelatende jobber mot sine egne målsettinger.