Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Det er underlig kontrast mellom regjeringens energiambisjoner, og den faktiske utviklingen i energibalansen.

Enda mer underlig er det at regjeringens tilsynelatende jobber mot sine egne målsettinger.

Første perspektiv: Målet er mer kraft

Norge har gjennom flere tiår hatt fordel av rikelig tilgang på strøm. I ulike kanaler forteller regjeringen at deres målsetting er at dette skal fortsette.

I regjeringserklæringen skriver de følgende:

– Tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft har i årtier vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn.