Fredag får Oslo og Bergen igjen Europas desidert laveste spotpris, med en døgnpris på 4,5 øre/kWh.

I Oslos nabo-prisområde SE3, hopper prisen opp med 40 øre/kWh. De ender opp med å måtte betale 94 øre/kWh for strømmen. Det er over 20 ganger så mye som deres norske naboer vil måtte betale.

I Sør-Sverige har ressurssituasjonen vært god de siste ukene, og de har derfor klart seg fint uten import fra Oslo (NO1).

Men i går gikk reaktoren Forsmark 1 ned. Svenskene mistet da 1000 MW, og det hele var uplanlagt.

At denne reaktoren går ned, kommer på toppen av at reaktorene Ringhals 4 og Forsmark 2 også er ute som følge av planlagt vedlikeholdsarbeid.

I tillegg har tilsiget raskt trukket seg tilbake etter ekstremværet, og forbruket har gått opp som følge av at det blir mørkere og kaldere.

Når de svenske prisene spretter opp, skulle man gjerne tro at prisområde Oslo, som for tiden har veldig fulle magasiner, kunne bidra med eksport til nabolandet.

Så enkelt er det ikke.

Har innført strenge nett-restriksjoner

– Reaktortrøbbel i Sør-Sverige og tilhørende nettbegrensninger gjør at eksporten uteblir, forklarer analytiker i Volt Power Analytics, Olav Botnen.

At det nå er tre reaktorer som er ute på svensk side, påvirker nemlig lastflyten og muligheten til flyt inn og ut av Sør-Sverige.

Hold deg oppdatert!
Få de viktigste nyhetene og analysene om kraftbransjen fra Europower direkte til mobilen.

Med tre reaktorer ute har nemlig Svenska Kraftnät innført strenge nett-restriksjoner. Noe som begrenser muligheten til at kraften kan flyte fritt.

– Det har med sikkerhet for leveransen å gjøre. Nå er det knapphet internt i SE3, og da må de være veldig forsiktige i tilfelle det blir enda et problem å løse. Man må være forberedt, forklarer Botnen.

Derfor får altså SE3 ingen import fra Oslo (NO1) i morgen, selv om de har en tjuedoblet spotpris.

– Det er begrensinger på flyten inn og ut av SE3 og SE4. Internflyten i Sverige er også påvirket av dette. Så det er altså strenge begrensninger på noen av overføringslinjene inn og ut av landet, sier Botnen.

Selv uten reaktorproblemene ville eksporten blitt stoppet. Forbindelsen mellom NO1 og SE3 er tatt ut av drift som følge av planlagt vedlikehold og oppgradering i Kilanda trafostasjon nord for Gøteborg.

Det vil derfor være mindre kapasitet på denne kabelen i september. Det er planlagt at kabelen mellom NO1 og SE3 skal være tilbake i drift 22. september.

Artikkelen er oppdatert etter første publisering med informasjon om forbindelsen mellom NO1 og SE3.