I vannkraftverk med magasiner kan kraftselskapet velge å produsere strøm nå, eller spare på vannet til senere. Siden det er begrenset med vann, må produsenten velge når den skal produsere strøm. Målet med å styre produksjonen er å få høyest mulig verdi på vannet i magasinene.

Følelser og holdninger hos analytikere og produksjonsplanleggere i kraftselskapene kan påvirke hvilken pris de mener er riktig. Akkurat som i andre markeder har aktørene ulike forventninger til prisen, men i spotmarkedet for strøm får aktørene daglig en realitetsorientering.