Kraftåret 2022 startet der ekstremåret 2021 slapp, og prisene har gått enda mer løpsk i løpet av de tre første månedene. Samtidig har de store prisforskjellene mellom Nord- og Sør-Norge har også blitt enda større.

En utregning som Europower har gjort for å se hvor mye den produserte strømmen er verdt, viser at det så langt i år har blitt produsert strøm for 38,3 milliarder kroner.