Klokken 14 søndag ettermiddag får strømkundene i NO1 (Østlandet) og NO2 (sørlige Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og Vestfold) betalt hele 70 øre/kWh for å bruke strøm.

Selv med nettleie og avgifter kan kunder da gå i pluss, den ene timen.

Den gamle prisrekorden var 11,79 øre/kWh, som strømkundene fikk betalt i én time 28. mai i år.

Fra klokken 09.00 til 17.00 ligger strømprisen i NO1 og NO2 konstant under minus 10 øre/kWh. I de tre «beste» timene får strømkundene 55 øre eller mer for å bruke strøm.

Det blir også døgnrekord: I NO1 får strømkundene i snitt betalt 7,7 øre/kWh. Det er første gang i historien at det har vært en negativ døgnpris i Sør-Norge.

Den gamle døgnrekorden er fra Midt-Norge og Nord-Norge, som hadde minus 3,2 øre/kWh 28. mai i år.

Til og med den nordiske systemprisen, som gir et bilde på hva prisen burde vært om ikke det nordiske markedet hadde flaskehalser, går under null søndag – for første gang noensinne.

13 timer med betaling for å bruke strøm

Til sammen blir det 13 timer med negative strømpriser i hele landet søndag. Da får altså kundene betalt for å bruke strøm – men det kommer nettleie og avgifter på toppen.

Det er bare NO1 og NO2 som får rekordlave priser. Også i resten av landet bikker strømprisen under null halve døgnet, men aldri lavere enn minus 6 øre/kWh i verken NO3 (Midt-Norge), NO4 (Nord-Norge) eller NO5 (Vestlandet).

Bare én gang tidligere har det vært negative priser så lenge i løpet av et døgn sør i landet. Det var 2. juli i år, da hele landet hadde negative priser i 14 timer til sammen. I Midt-Norge og Nord-Norge er rekorden 16 timer på ett døgn, satt 28. mai i år.

Det har i sommer vært vanlig med «rare» strømpriser i helgene. Da er forbruket lavere enn vanlig, og spesielt Nederland har slitt med å bli kvitt uregulerbar strøm (solkraft). Tidligere i sommer førte det til at markedet ved ett tilfelle kollapset, og minimumsprisen på 500 euro/MWh ble tatt i bruk for første gang.

Som grafikken viser, har Nederland også søndag problemer på dagtid. Der faller prisen til minus 83 øre/kWh på det verste.

Britene har imidlertid også tilgang på mer strøm enn de egentlig trenger.

Samlet sett er det bare Østlandet, Sverige og Finland som får en døgnpris under null søndag. På kontinentet stiger strømprisen kraftig mot slutten av dagen.

På kvelden skiller også Østlandet og Sørlandet lag. De siste timene på Sørlandet ser det ut til å være vannverdien som setter prisen, og den ligger nå på rundt 70 øre/kWh. På Østlandet er det mye mer uregulert elvekraft, noe som fører til lavere priser der.

Negative priser på englandskabelen

Det spesielle prisbildet ser vi også på kabelen mellom Norge og England. Dette er i praksis et eget prisområde på norsk side, der prisene kan variere mye mot NO2, som kabelen går ut fra.

Klokken 15 norsk tid søndag betaler britiske produsenter mer enn 55 øre/kWh for å sende strøm til Norge.

Det er rekord. Aldri før har prisen på importen av strøm vært så lav på North Sea Link.

Bunnrekord i Storbritannia

Klokken 14 lokal tid faller strømprisen i Storbritannia til minus 63 euro/MWh – noe som tilsvarer cirka minus 70 øre/kWh.

Det er rekord. Aldri før har britiske strømkunder fått så mye betalt for å bruke strøm.

Den gamle rekorden var på minus 60 euro/MWh, og ble satt første nyttårsdag i fjor.

Det blir minuspris i 17 timer i Storbritannia søndag – fra midnatt lokal tid og frem til klokken 17 søndag ettermiddag.

Igjen er det både eksport og import til Storbritannia. Norge eksporterer først strøm til britene i de tre første timene søndag, før retningen på kabelen snur, og det blir import fra britene meste parten av dagen. Men det blir ikke full import, slik det var lørdag i én time.

På kvelden blir prisene i NO2 lavere enn på North Sea Link-kabelen. Dermed blir det igjen eksport fra Norge til Storbritannia søndag kveld.

Netto blir det omtrent like stor eksport som import mot den britiske øya søndag.