Strømprisen øker uvanlig mye fra søndag til mandag:

I Nord-Norge stiger døgnprisen til 75 øre/kWh, noe som er det høyeste prisnivået i landsdelen siden 11. mars i år. Prisen øker halvannen gang fra søndag, fra knapt 30 øre/kWh.

Strømmen blir dyrest i spotmarkedet klokken 18 mandag ettermiddag. Da når prisen i markedet 173 øre/kWh over hele landet, marginalt under prisnivået på kontinentet i den samme timen.

Da slår også strømstøtteordningen inn for alle forbrukere. På strømregningen for vanlige folk i hele landet blir prisen i denne timen litt over 80 øre/kWh, pluss moms, nettleie og avgifter.

Produsentene sitter imidlertid igjen med gode inntekter. I Nord-Norge må vi tilbake til 6. mars for å finne en time der kraftselskapene får bedre betalt for strømmen, enn de gjør mandag ettermiddag.

Dyreste i Trøndelag siden mai

I Trøndelag er det også lenge siden prisen har vært så høy som den blir mandag. 77 øre/kWh er det dyreste siden 8. mai, altså for et halvt år siden. I dag, søndag, er døgnprisen som i Nord-Norge på like under 30 øre/kWh.

Sør-Norge er mer vant til denne type prisnivåer. Mandag blir døgnprisen i alle de tre sørlige prisområdene på knapt 87 øre/kWh netto, og før strømstøtte til forbrukerne.

Som grafikken under viser, har prisene i Sør-Norge vært høyere enn dette fire dager i løpet av de siste fire ukene.

Transitt mot Storbritannia

Det er svært lave prisforskjeller i Nord-Europa mandag. Unntaket er Storbritannia, som ligger skyhøyt over de andre landene.

Dermed blir det igjen maksimal eksport av strøm fra NO2 til britene. Men den øvrige flyten mellom landene går i ulike retninger gjennom døgnet. Totalt sett har Norge en forventet netto eksport mandag på 32 GWh, noe som er relativt lite.

NO2 blir i praksis et transittområde som importerer 22 GWh fra Danmark, Tyskland og Nederland, og som eksporterer knapt 35 GWh (det maksimale) til Storbritannia.

Grafikken under viser timeprisene gjennom mandagen.