Mandag blir det svært spesielle strømpriser i Europa.

I Norge har Bergen (NO5) og Oslo (NO1) nærmest gratis strøm hele døgnet. Produsentene får betalt mellom 3 og 5 øre/kWh. Prisen har vært under 10 øre/kWh i hele september, før nettleie og avgifter.

NO1 har fortsatt nesten fulle magasiner, og i tillegg har det den siste uken ikke vært mulig å eksportere strøm fra NO1 til det svenske området SE3 (Stockholm), på grunn av planlagt vedlikehold. Denne forbindelsen vil være nede i to uker til.

I NO2, som går fra Sunnhordland til Buskerud, ligger prisen mandag på drøyt 84 øre/kWh. Dermed er prisforskjellen i Sør-Norge igjen over 80 øre/kWh, etter å ha minket litt i helgen.

Prisene på Sørlandet blir svært stabile gjennom døgnet, fra 79 øre/kWh klokken 06.00 til 88 øre/kWh i tre timer fra klokken 16.00. Dette er før nettleie, avgifter og strømstøtte. Med strømstøtte er den reelle prisen ut mot forbruker (før merverdiavgift) på mellom 70,9 og 71,8 øre/kWh.

Slik har prisforskjellene mellom NO1 og NO2 utviklet seg i sommer og høst:

6 kr/kWh i Danmark og Tyskland

Priskurven under viser imidlertid at det er ekstreme utslag andre steder mandag. Mens Finland ligger skyhøyt over alle andre på dagtid, med strømpriser på godt over 3 kr/kWh i flere timer, er det Tyskland og Danmark som utmerker seg på kveldstid.

Klokken 19.00 koster strømmen i disse to landene 5,99 kr/kWh, før nettleie og avgifter.

I denne ene timen er differansen mellom NO2 og Tyskland på 447 euro/MWh, eller litt over 5 kr/kWh. Bare én gang tidligere har forskjellen på sørnorske og tyske strømpriser vært større: På samme klokkeslett 8. mars for halvannet år siden, like etter Russlands invasjon av Ukraina.

Forventer lavere priser tirsdag

Sjefanalytiker Thor Reier Lilleholt i Volue Insights peker på at en del basisproduksjon er kostbar å starte opp. Hvis volumet som tilbys til vanlige priser blir litt for lite samtidig som forbruket øker etter helgen, kan prisen fort øke kraftig.

Det er nemlig ikke spesielt lite vind mandag, målt mot i dag. Søndag er prisene lave siden forbruket i stor grad kan dekkes av sol og vind. Mandag øker forbruket, og med mangel på basisproduksjon blir det høy pris.

Sannsynligvis vil dermed prisene falle på tirsdag.

– En pris på 500 euro vil trigge ny produksjon. Men her ser vi kontrastene: Det er nok sol og vind til å kræsje prisene søndag. Så blir det en peak mandag ettermiddag, uten at vindkraften er vesentlig endret.

I helgen og mandag har for øvrig forbindelsen til Nederland uventet vært nede. Ifølge nyeste melding på Nord Pool er årsaken ukjent.

Artikkelen er oppdatert. Nye regler gjør at det er strømstøtte uansett når timeprisen overstiger 70 øre/kWh, uavhengig av månedsprisen.