På samme måte som sjefen for clearinghuset Nasdaq, Georg Haakon Aasen, påpekte i deres høringsuttalelse til energikommisjonen, er det flere aktører i markedet som mener at antall prisområder er en trussel for terminmarkedet.

NAET

The Nordic Association of Electricity Traders er en interesseorganisasjon som samler krafthandlere fra alle sektorer i det nordiske kraftmarkedet. Det er aktører fra kraftprodusenter, strømsalgsselskaper, industrien og andre finansielle aktører.

NAET engasjerer seg i spørsmål som angår bransjen, både mot Nord Pool og Nasdaq, samt mot myndigheter.

I