Når helgen setter inn, går vanligvis spotprisen litt ned. Det skjer på lørdag i den sørlige delen av landet, men i de nordlige delene går døgnprisen faktisk den andre veien.

I prisområdene Tromsø og Trondheim går spotprisen opp i morgen.

Område Fredag Lørdag Endring
Oslo (NO1) 80 53 -35 %
Kristiansand (NO2) 113 91 -19 %
Trondheim (NO3) 13 18 38 %
Tromsø (NO4) 13 17 35 %
Bergen (NO5) 80 53 -35 %

Tabellen viser priser i øre/kWh.

Prisen kollapser i nederlandsk sol

Men midt på dagen skjer det noe med spotprisen. Den synker – i hele landet.

Mellom klokken 14 og 15 får hele landet en strømpris på litt under 0,4 øre/kWh.

I veldig mange av de andre europeiske landene finner vi en enda billigere strømpris enn hva vi får i Norge denne timen. Det fører til at vi importerer strøm fra både Tyskland, Nederland, Danmark og Sverige i denne ene timen.

Forklaringen på priskollapsen finner vi i Nederland og Tyskland.

Det skal nemlig bli bra vær igjen, som fører til mye solproduksjon. Det fører igjen til full eksport og dermed blir også landene rundt smittet av den billige prisen.

I grafikken under kan du klikke på navnene på prisområdene for å skjule dem eller vise dem igjen.

Prisen kommer raskt opp igjen

I timen før, mellom klokken 13 og 14, får alle de norske prisområdene en spotpris på 2,3 øre/kWh.

Mens i timen etter den billigste timen, ser vi at prisen kommer raskt opp igjen. I Kristiansand (NO2) er prisen tilbake på 88 øre/kWh allerede to timer etter den billigste timen.

Mot kvelden har vi nemlig behov for å bruke vann fra magasinene. Det gjør at spotprisen hopper opp.