Se sendingen under eller hør den som en podkast (nederst i saken). De viktigste grafene finner du lenger ned i saken.

</div><p><script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"> </script></p><p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Lav temperatur øker etterspørselen etter energi</p><p>Det kalde været har i Norden og som også har preget de nordlige delene av kontinentet, har satt sitt preg på strømprisen. Temperaturene har ligget under normale nivåer i en ukes tid, og meteorologene tror dette kan vedvare ut måneden. Den uken blir nok den kaldeste, men jevnt over viser prognosene lavere enn normale temperaturer frem til april.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/12998897/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/12998897/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/12998897" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div> <p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Lite vind gir større behov for fossil strømproduksjon</p><p>Samtidig som kulden satt inn, forsvant vinden. I fravær av vind, må bortfallet av vindkraft kompenseres med annen strømproduksjon. Dyrere strømproduksjon. </p><p>I Europa erstattes vindkraften gjerne med gass- eller kullkraft, mens i Norge erstattes den med vannkraft.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/12998700/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/12998700/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/12998700" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div> <p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Spotprisene reagerer på kulde og fravær av vind</p><p>Hele landet har opplevd høyere spotpriser den siste uken, men prisene i Midt- og Nord-Norge har steget mest. Høyere temperaturavhengig forbruk og bortfallet av vindkraft i Norden har gjort at prisene i Norge og Sverige har ligget enda nærmere strømprisene i Tyskland, Nederland og England. </p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/12998617/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/12998617/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/12998617" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div> <p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Gassprisen på laveste nivå siden sommeren 2021</p><p>Torsdag testet de europeiske gasshandlerne 40 euro-nivået på gassprisen. 40 euro/MWh har ikke Europa sett siden juli 2021, altså over et halvt år før Russland angrep Ukraina.</p><p>Lavere gasspriser påvirker markedsaktørenes prisforventninger for fremtiden.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/12999064/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/12999064/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/12999064" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div> <p class="subhead" data-element-type="subhead" data-element-label="Body subhead">Forventer at dagens prisnivå skal gjelde fremover</p><p>Markedsprisene for leveranse av strøm i fremtiden er noe ned den siste uken. Strømmarkedet handles i euro, så den stadig svakere norske krona, gjør at prisendringene gjennom uken er marginale, målt i norske kroner. Bare i mars har krona svekket seg med to prosent mot euro. Det siste året har krona svekket svekket seg ti prosent.</p><p><iframe src="https://flo.uri.sh/visualisation/12999509/embed" title="Interactive or visual content" class="flourish-embed-iframe" frameborder="0" scrolling="no" style="width:100%;height:600px;" sandbox="allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation" /></p><div style="width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;"><a class="flourish-credit" href="https://public.flourish.studio/visualisation/12999509/?utm_source=embed&amp;utm_campaign=visualisation/12999509" target="_top" style="text-decoration:none!important"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" style="width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;" /></a></div><p><b style="font-size: 1em;">Vi tar veldig gjerne imot din tilbakemelding på hvilke tema du mener vi bør dekke i disse videooppdateringene. Send gjerne en e-post til <a href="mailto:news@europower.com" target="_blank">redaksjonen</a> eller <a href="mailto:magnus@europower.no" target="_blank">Magnus</a>.</b><br /></p><p>Under kan du lytte til lyden fra sendingen som podkast:</p><p><iframe src="https://embed.acast.com/5d66c39facaad2655093c055/6409ccf589451a0011bd898f" frameborder="0" width="100%" height="190px" /></p>