Se sendingen under eller hør den som en podkast (nederst i saken). De viktigste grafene finner du lenger ned i saken.

Avstanden øker

Prisforskjellene over Dovre har steget de siste dagene. Dette kan ha sammenheng med mindre vindkraft i Europa, som har gitt et løft i prisen i landene vi utveksler strøm med i Europa. Samtidig har de midtnorske prisene falt ned mot prisene i Nord-Norge.

Made with Flourish

Fallende priser i det lange perspektivet

Siden uke tre har prisene i Sør-Norge falt med omtrent 40 øre/kWh. Det er omtrent den samme prisnedgangen som i Tyskland og Nederland.

Made with Flourish

Kostnad for gasskraft faller i samme takt

I samme periode har kostnaden for å produsere gasskraft også falt. For gasskraftprodusentene har kostnaden for å kjøpe inn gass gått ned, men kostnaden for å dekke inn utslippene (klimakvoter) har steget.

Made with Flourish

Ved bruk av en veldig enkel modell for å beregne kostanden for gasskraft, kan vi beregne 2 MW med gass, og et halvt tonn med CO2. I dag vil denne beregningen gi en kostand for gasskraft på omtrent 154 euro/MWh. Fredagens strømpris i Tyskland svinger mellom 110 euro/MWh opp til 195 euro/MWh.

I starten av året var kostnaden for å produsere gasskraft på omtrent 200 euro/MWh.

Made with Flourish

Prisforventningnene mer ned for Tyskland enn i Norden

I takt med fallende priser for produksjon av gasskraft, har fremtidsprisen for kraft i Tyskland falt nesten 20 prosent. Den tilsvarende kontrakten for Norden har bare falt 5 prosent i samme periode.

Made with Flourish

Dagens pris reflekterer forventningene fremover

De prisene vi har i disse dager ser ut til å reflektere det markedet har priset inn for fremtiden. Fremtidsprisene viser at det forventes en prisnedgang inn mot sommeren, men at prisene vil ligge høyere neste vinter. Det kan gi incentiv til kraftprodusentene å spare på vannet nå, for heller å bruke det neste vinter.

Made with Flourish

Vi tar veldig gjerne imot din tilbakemelding på hvilke tema du mener vi bør dekke i disse videooppdateringene. Send gjerne en e-post til redaksjonen eller Magnus.

Under kan du lytte til lyden fra sendingen som podkast: