Prisforskjellene har blitt så store mellom NO1 og NO2 i august, at de i august genererer årets suverent største flaskehalsinntekter til Statnett. Inntektene fra utvekslingen med utlandet er langt mindre.