I morgen øker prisene i hele landet. Onsdagsprisen viste seg å være ganske spesiell - ettersom prisene i nord var høyere enn prisene i sør.

Trenden har lenge vært at prisene i Sør-Norge har vært betydelig høyere enn prisene i nord.

Men for andre dagen på rad får nå de nordlige prisområdene en dyrere strøm enn de sørlige prisområdene. Prisene for i morgen er nesten identiske i hele landet.

Prisområde Onsdag Torsdag Endring (%)
Oslo (NO1) 120 136 14
Kristiansand (NO2) 120 136 14
Trondheim (NO3) 122 137 12
Tromsø (NO4) 122 137 12
Bergen (NO5) 120 136 14

Tall i øre/kWh.

Torsdag er prisene nesten identiske over hele landet. I løpet av dagen er det én time hvor prisen passerer 2 kroner/kWh. Mellom klokken 17:00 og 18:00 blir strømprisen 214 øre/kWh over hele landet.

Fyllingsgraden er under normalnivå

NVEs ukentlige vannmagasinstatistikk viser at fyllingsgraden i Norge forrige uke falt til under normalnivå.

De siste ukene har fyllingsgraden i landet holdt seg godt over normalnivået. Vi må tilbake til uke 37 for å finne forrige uke hvor fyllingsgraden var under normalen.

Forrige uke falt fyllingsgraden over hele landet med 2,8 prosentpoeng. Det tilsvarer 2,4 TWh.

Det var prisområde NO5 (Bergen) som falt med flest prosentpoeng av de norske prisområdene. Fra uke 44 falt fyllingsgraden her med 4,3 prosentpoeng. Likevel holder prisområde seg akkurat over normalnivå.

Det er bare prisområdene NO5 (Bergen) og NO1 (Oslo) som lå over median.