Det blir relativt lave strømpriser onsdag, viser oppdaterte tall fra Nord Pool. Sør-Norge avslutter januar med en døgnpris på 60 øre/kWh, noe som er langt under snittprisen for måneden.

I Midt-Norge og Nord-Norge blir døgnprisen i spotmarkedet liggende på 21 øre/kWh.

Område Navn I dag I morgen Endring
NO1 Oslo 72 60 -16 %
NO2 Kristiansand 72 60 -16 %
NO5 Bergen 70 60 -13 %
NO3 Trondheim 28 21 -25 %
NO4 Tromsø 25 21 -16 %

Med onsdagens priser har vi oversikt over hvordan prisene ble i januar måned.

I alle de norske prisområdene ble spotprisen i januar lavere enn for ett år siden.

  • I Sør-Norge har prisene falt mellom 25 og 32 prosent på ett år.
  • I Midt-Norge falt prisen med drøyt 7 prosent.
  • I Nord-Norge falt prisen med knapt 4 prosent.

Prosentvis var nedgangen størst i NO2 (Sunnhordland til Buskerud), der prisene i år er 32 prosent under nivået fra januar for ett år siden.

Grafikken viser hvordan strømprisene har vært i januar måned de siste årene, før avgifter, nettleie og eventuell strømstøtte.

Større svingninger på Østlandet og i Trøndelag enn før

Selv om prisene har falt betydelig fra januar i fjor til nå, er svingningene i markedet faktisk enda større enn tidligere.

En enkel analyse av standardavviket i januar, viser at en normal variasjon fra time til time er på 46 øre/kWh i NO1 (Østlandet). For ett år siden, da prisene generelt var høyere, var denne variasjonen på 41 øre. I tidenes dyreste januar, i 2022, var svingningene nede i 28 øre/kWh.

Det er samme bilde i Trøndelag (NO3). Her var en normal variasjon i prisen på 46 øre/kWh i januar, mot 32 øre/kWh for ett år siden.

Veldig forenklet kan kundene dermed spare enda mer enn før, om de klarer å utnytte disse svingningene i prisen.

Fortsatt store prisforskjeller

Det er ikke like store prisforskjeller mellom Sør-Norge og Midt-Norge som i de to foregående årene, men differansene er mye større i år enn de var i «gamle dager», før de to siste utenlandsforbindelsene åpnet.

Prisforskjellen mellom NO1 og NO3 økte også i den siste delen av januar.

Strømstøtte for 458 timer i Sør-Norge

Månedsprisene er mest relevante i engros- og bedriftsmarkedet, der det ikke er strømstøtte. Forbrukere som får strømstøtte betaler langt mindre.

I snitt ble prisene i Sør-Norge 70–72 øre/kWh i januar, pluss avgifter og nettleie. Kundene fikk strømstøtte i 458 timer, noe som utgjør 62 prosent av tiden.

Kundene i Midt-Norge endte med en pris på 55 øre/kWh etter 261 timer med strømstøtte (35 prosent av tiden). Kundene i Nord-Norge hadde en månedspris på 43 øre/kWh. I NO4 var det «bare» 54 timer (7 %) der prisen oversteg 73 øre/kWh, som er grensen for strømstøtte i 2024.

Disse regnestykkene forutsetter lik bruk gjennom hele døgnet.

Dyrest på kontinentet onsdag

Tyskland og Nederland har de høyeste strømprisene rundt Nordsjøen onsdag. Pristoppen blir nådd klokken 08, da strømprisen i de to landene er på 136 øre/kWh, pluss avgifter og nettleie.

Grafikken under viser hvordan prisene utvikler seg gjennom onsdagen:

Full eksport til Storbritannia

Onsdag blir det for andre gang i år et helt døgn med maksimal eksport til Storbritannia. Det er også bare tredje gang siden North Sea Link åpnet at det er maksimal eksport til britene i ett døgn vinterstid.

Det er også eksport til Tyskland og Nederland, mens det samtidig er stor import fra Sverige og Danmark, som mer enn oppveier eksporten. Norge får dermed netto import av kraft onsdag, noe som betyr at produsentene sparer på vannet til senere.