Opprinnelsesgarantier er en dokumentasjonsordning organisert av EU. Strømkunder kjøper en garanti for at det blir produsert en viss mengde fornybar energi, gjerne tilsvarende strømforbruket til kunden.

På den måten kan forbrukerne – privatpersoner eller bedrifter – dokumentere at den strømmen de bruker er fornybar.