Onsdag stiger prisene i hele Sør-Norge. I de dyreste timene er prisen 2,9 kr/kWh. Det er den nest høyeste timeprisen i år i Sør-Norge.

Dette er strømpriser uten avgifter, nettleie og strømstøtte.

Slik blir døgnprisen de ulike norske prisområdene i morgen:

Prisområde Tirsdag Onsdag Endring (%)
Oslo (NO1) 142 164 +15
Kristiansand (NO2) 142 164 +15
Trondheim (NO3) 51 49 -4
Tromsø (NO4) 30 44 +47
Bergen (NO5) 142 164 +15

Tall i øre/kWh. Hentet fra Nord Pool.

I de dyreste timene er prisforskjellene mellom Sør- og Nord-Norge de største så langt i år. Mellom klokken 17:00 og 19:00 er prisen på sitt høyeste i Sør-Norge.

Mens prisen da er 2,9 kr/kWh i sør er den bare 58 øre/kWh i nord. Det betyr at i disse timene er prisen i sør fem ganger høyere enn prisen i nord.

Hele Nord-Europa er med opp til toppnivået

Prisen i Nord-Europa blir tilnærmet lik i de dyreste timene onsdag. Det er bare prisene i Storbritannia og Englandskabelen som ikke er med opp til toppnivået på 2,92 kr/kWh.

Grafikken nedenfor viser hvordan timeprisen utvikler seg utover dagen onsdag:

Onsdag blir det netto eksport på 31 GWh.

Mot kontinentet blir det nærmest ingen bevegelse, mens Norge i stor grad fortsatt eksporterer til Storbritannia.

Onsdag fungerer prisområde NO1 (Oslo) som et transittområde. Det er nærmest full flyt fra Trøndelag og Sørlandet inn til hovedstadsområdet. Samtidig blir det en god del eksport fra NO1 til SE3 (Stockholm).