Statsadvokat Anne Glede Allum ved Økokrim forklarer til Europower at enheten har fått noen få tips og henvendelser om strømsalgbransjen.

Sakene har ikke vært store nok til at Økokrim selv har satt i gang etterforskning. Allum kan ikke spesifikt svare på om sakene blir etterforsket av lokalt politi.

– Tipsene blir registrert, er det jeg kan si. Økokrim etterforsker de store, komplekse, mer alvorlige og/eller prinsipielle sakene som gjelder økonomisk kriminalitet. Vi vurdere alle anmeldelser som kommer inn. Hvis Økokrim ikke tar saken, sender vi den videre til lokalt politi.