Med mer enn 20 prosent prisoppgang fra fredag til lørdag, vil Midt-Norge, sammen med Sverige, få den største strømpris-oppgangen i Nord-Europa til i morgen. Lite vindkraft nord i Skandinavia bidrar til å trekke prisene opp.

Nord-Norge er også ett av få steder i Europa der strømprisen stiger til i morgen. Prisområdene i Sør-Norge får 13 prosent nedgang i strømprisen til i morgen.

Når vi nå kjenner spotprisene for seks av syv dager denne uken, ser det ut til at både Midt-Norge og Nord-Norge vil sett ny pristopp for uken.

Midt-Norge kan få en snittpris for uken på omtrent 90 øre/kWh, før moms, skatter, nettleie og strømstøtte. For Nord-Norge kan prisen havne på omtrent 85 øre/kWh. Det er den høyeste ukessnittprisen så langt i år for disse prisområdene.

Prisområde Lørdag Fredag Endring
Oslo (NO1) 110,7 127,4 -13 %
Kristiansand (NO2) 110,7 127,4 -13 %
Bergen (NO5 110,7 127,4 -13 %
Trondheim (NO3) 86,2 70,3 23 %
Tromsø (NO4) 76,2 70,3 8 %

Strømpriser i øre/kWh, eksklusive moms, skatter, nettleie og strømstøtte. Kilde: Nord Pool.

Selv om det settes nye prisrekorder for de to nordligste prisområdene, vil de denne uken likevel ha de laveste strømprisene i Europa.

Lav vindkraft – lave temperaturer

De lave temperaturene i Norge disse dager, sørger for å øke forbruket av strøm til oppvarming. Onsdag denne uken, logget Nord Pool det høyeste strømforbruket i Norge siden 3. februar. 469 GWh ble brukt gjennom onsdagen.

Samtidig som temperaturene er lave, er også vindkraftproduksjonen lav. Strømproduksjonen fra vindturbinene i Norden er ventet å ligge en tredjedel under det som er normalt for året i morgen.

Lite vind, spesielt i Nord-Sverige har stor betydning for strømprisen i Midt-Norge, siden utvekslingskapasiteten mot Sverige er mer enn dobbelt så stor som mot Sør-Norge.

Denne sterke innflytelsen fra utlandet gjelder også for Sør-Norge, men for i morgen med motsatt fortegn. Mer vindkraft i Tyskland i morgen, bidrar til at strømprisen der faller 15 prosent. Dermed faller også strømprisene i Sør-Norge, men da litt mindre – 13 prosent.