I takt med galopperende strømpriser har fjernvarmeprisene også skutt i været det siste halvannet året. Fjernvarmekunder mener det er urimelig at fjernvarme prisen skal følge strømprisen.

I oktober i fjor, fikk NVE en rekke henvendelser om at fjernvarmeprisene var svært høye.