I takt med galopperende strømpriser har fjernvarmeprisene også skutt i været det siste halvannet året. Fjernvarmekunder mener det er urimelig at fjernvarme prisen skal følge strømprisen.

I oktober i fjor, fikk NVE en rekke henvendelser om at fjernvarmeprisene var svært høye. Noen av disse klagene mente at fjernvarmeprisen var høyere enn det energiloven tillot. I energiloven er prisen for fjernvarme regulert med to setninger:

.Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. Foto: Haakon Barstad

§ 5-5: Pris: Vederlag for fjernvarme kan beregnes i form av tilknytningsavgift, fast årlig avgift og pris for bruk av varme.