Østfold Energi vil tilby næringslivet fastprisavtaler for leveranse i Bergensområdet (NO5), der kraftprodusenten har sine største vannkraftverk; Borgund og Nadvik kraftverk i Lærdal.

Borgund Kraftverk Lærdal er Østfold Energis største kraftverk.