Østfold Energi vil tilby næringslivet fastprisavtaler for leveranse i Bergensområdet (NO5), der kraftprodusenten har sine største vannkraftverk; Borgund og Nadvik kraftverk i Lærdal.

Borgund Kraftverk Lærdal er Østfold Energis største kraftverk. Foto: Østfold Energi

Fastprisavtalene skal selges gjennom et samarbeid med Yve, som er morselskapet til de tre strømleverandørene Kraftriket, Polar Kraft og Smart Energi.

Fastprisavtaler med tre, fem og sju års varighet vil komme for salg fra 1. februar og ha oppstart leveranse fra 1. mars i år.

Ni tilbydere av fastpriser

Med disse tre nye tilbyderne er det nå til sammen ni strømleverandører som kan tilby fastpriser til næringslivet i Sør-Norge.