I dag har strømkunder i Midt-Norge, den høyeste lørdagsprisen noensinne, og til i morgen, søndag, vil prisene stige ytterligere.

Spotprisene stiger til i morgen for de aller fleste prisområdene i Norge. Det er kun det aller nordligste prisområdet, Tromsø (NO4) som vil få lavere pris til i morgen, viser tall fra Nord Pool.

Med 2,71 kr/kWh, før skatter og nettleie, er det 40 prosent høyere enn forrige søndagsrekord for Midt-Norge, og nesten ni ganger så høyt som gjennomsnittlig søndagspris for landsdelen. Selv under kraftkrisen i 2010 var prisene lavere i helgedagene.

Prisområde Søndag Lørdag Endring
Oslo (NO1) 271,2 268,8 1 %
Kristiansand (NO2) 271,2 268,8 1 %
Bergen (NO5 271,2 268,8 1 %
Trondheim (NO3) 271,6 268,8 1 %
Tromsø (NO4) 71,5 74,8 -4 %

Engrospriser på strøm i øre/kWh, notert på strømbørsen Nord Pool, eksklusive skatter, nettleie og strømstøtte.

Nesten alle land som Norge er tilknyttet gjennom utenlandskabler, vil få høyere strømpris til i morgen. Det gjelder Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og England.

I Finland faller strømprisen litt til i morgen, og det samme gjør strømprisen i Nord-Norge.

I Nord-Norge virker kraftoverskuddet så stort at produsentene ikke klarer å holde tilbake strømproduksjonen for å «hekte» strømprisen på samme nivå som prisområdene rundt. Siste timen i morgen er faktisk den nordnorske strømprisen helt nede på 50 øre/kWh.

Nord-Norge har den desidert laveste strømprisen i Europa om dagen.

Ifølge morgenrapporten til analysebyrået Energy Quantified, er det fremdeles lite vind i Norden og Tyskland. Temperaturene ligger lavt i store deler av Europa, hvor Norden under ett, har omtrent 2,5 grader under det som er normalt for årstiden. I Frankrike ligger temperaturene hele 3 grader under normalen.

Høyere energiforbruk til oppvarming, og lite vindkraft bidrar til å holde strømprisene høye i Europa. Værprognosene for desember viser at de norske temperaturene skal ligge under normalt frem til jul, ifølge fireukers varslet til det svenske meteorologiske institutt (SMHI).