Aldri før har vi hatt en sommerdag med så høye strømpriser i Sørøst-Norge (prisområde NO1) og Vestlandet (prisområde NO5). Mandagens oppdatering fra Nord Pool viser at prisen stiger videre fra allerede rekordhøyt nivå i Oslo og Bergen.

I prisområde NO1 (Oslo-området inkludert Innlandet og Viken) og prisområde NO5 (Vestland nord for Hardangervidda) blir døgnprisen nesten 2,34 kr/kWh på tirsdag (før nettleie og avgifter).

I går varslet Europower om at det mandag ble den høyeste sommerstrømprisen noensinne i Oslo og Bergen. Tirsdag blir altså den rekorden historie. Det er mellom klokken 09:00 og 10:00 prisene i NO1 og NO5 er på sitt aller høyeste, med en strømpris på litt over 2,7 kr/kWh.

Prisen litt ned i sør

I prisområde NO2 (sørlige Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold) blir den dyreste timen mellom klokken 00:00 og klokken 01:00 med en spotpris på over 4,2 kr/kWh. Det er i dette prisområdet vi finner den største variasjonen, med en bunnpris på rundt 1,9 kr/kWh.

Samlet sett går prisene i NO2 litt ned fra mandagens prisnivå hvor døgnprisen var 3,6 kr/kWh til en døgnpris på rundt 3,16 kr/kWh tirsdag. Årsaken er blant annet nedbøren som har falt ned over Agder og Telemark søndag. I tillegg påvirker økt produksjon av vindkraft og solkraft i Tyskland og sørover strømprisen her.

– Det er noe mer vind, vi går fra halv til to tredjedels produksjon i Tyskland, noe som gir noe sterkere vindprognoser for morgendagen enn den er for i dag. Solkraftprognosen er også noe sterkere for Tyskland enn den var forrige uke. i Tyskland og landene sørover. Det er de som er de viktigste prisdriverne for NO2, sier kraftanalytiker Olav Botnen i Volue Insight til Europower.

Til tross for nedgangen ligger NO2 fortsatt over prisnivået i Oslo (NO1) og Bergen (NO5). Og det er ikke sannsynlig at strømprisene skal ned her over de neste ukene, snarere det motsatte.

Forventer kraftig prisøkning i takt med ferieslutt

– Akkurat nå er det veldig lavt strømforbruk både i Oslo og Bergen, mange innbyggere er på ferie og det er lite behov for oppvarming, påpeker Botnen.

Botnen forventer at strømprisen i NO1 og NO5 gradvis vil komme opp på samme nivå som NO2.

Og etterhvert som strømforbruket tar seg opp etter ferien forventer han NO2 beveger seg opp mot tyske og danske strømpriser, i takt med økt forbruk og synkende temperaturer.

– Det kan hende NO2 vil krysse den tyske strømprisen og komme over denne, hvis ikke tørken gir seg, men akkurat nå ser det ut til at prisene vil ligge ganske nær opp mot tyske strømpriser, sier Botnen.

En av årsakene er at værvarselet ikke ser ut til å by på mye nedbør verken den kommende uken eller utover i august.

– Det er lite vann i alle disse tre prisområdene, og kontakten med kontinentet er ganske sterk. Når ferielasten gir seg og det blir vanlig last, så stiger selvsagt prisene i disse områdene med den ressurssituasjonen vi har nå med så lite vann som er tilgjengelig for vinteren, sier Botnen.

I morgen blir de tyske prisene 380,5 euro/MWh, eller 378,2 øre/kWh. De britiske prisene blir 356 euro/MWh eller 353,9 øre/kWh.

Prisnivået i Danmark går litt ned fra mandag, med en døgnpris på nesten 3,3kr/kWh. I DK1 er variasjonene også veldig store. De får en bunnpris på 1,7kr/kWh og en toppris på 4,74kr/kWh. Variasjonene i prisområdet DK2 er tilnærmet like store som i DK1.

– Det er Tyskland og Danmark som stort sett styrer prisene i Sør-Norges NO2, mer eller mindre etterhvert som forbruket går opp. Tyske priser er svært høye for tiden, så etterhvert som man skal spare på vannet i magasinene er det dessverre dette nivået som kanskje blir retningsgivende.

– Hvor lang tid vil det gå før vi ser en kraftig prisstigning i NO1 og NO5?

– Det avhenger av været, når folk er tilbake fra ferie og mange andre faktorer, men det kan være snakk om ut neste uke før strømprisen begynner å gå ganske kraftig opp i NO1 og NO5. Det vil nok ta 1-3 uker før strømprisen i de tre prisområdene samler seg, sier Botnen.

Svenske priser faller

For svenskene ser det ut til at prisen nå tar en annen retning. I Stockholm (som tilhører prisområdet SE3) blir døgnprisen på 61 øre/kWh. Døgnprisen til våre naboer i øst synker over hele landet. En av årsakene er oppstarten av reaktoren Forsmark 2, som ga et tilskudd på 691 MW siste døgn.

En annen årsak er 1000 megawatt større vindkraftproduksjon enn mandag, ifølge Botnen.