Helt siden strømprisen begynte å stige i august 2021, har det vært spekulert i hvor stor betydning de to nye kablene har for den norske strømprisen.

Regjeringen og Statnett har støttet seg til en analyse som ble presentert i mars.

«Nye kabler utgjør kun rundt 10 prosent av de høye strømprisene», var tittelen på pressemeldingen fra Statnett.

I mars var månedsprisen i NO2 (Sørlandet) 262 øre/kWh. I følge Statnett bidro kablene altså med en prisøkning på rundt 26 øre - før avgifter og strømstøtte.